Therapie op maat

Wat is Therapie op maat?


De kuur tegen kanker lijkt soms erger dan de kwaal. Chemotherapie, bestraling en operatieve ingrepen hebben ernstige bijwerkingen. Het is zoeken naar de delicate balans tussen de behandeling met zijn bijwerkingen en de kwaliteit van leven van de patiënt. De traditionele benadering gaat daarbij uit van de best beschikbare therapie voor het betreffende ziektebeeld en laat dat los op elke patiënt die eraan lijdt. Met uiteenlopend succes: in de praktijk blijkt de best beschikbare therapie bij de ene patiënt succesvol en draaglijk, bij een ander veel minder of helemaal niet.Therapie op maat draait deze benadering om. Eerst wordt gekeken naar de biologische eigenschappen van de individuele patiënt en zijn specifieke tumor. Wat zien we in het bloed van de patiënt? Wat is de genetische samenstelling en de eiwitstructuur van de tumor? Met behulp van geavanceerde moleculaire technieken wordt gezocht naar zogenoemde 'biomarkers': indicatoren die aangeven of en hoe de tumor bij de patiënt groeit en of uitzaait. Daarnaast kunnen deze indicatoren in de toekomst voorspellen wat het effect van de therapie zal zijn en welke therapie het beste zal werken. Dus op grond van biomarkers wordt de meest optimale behandeling of combinatie van behandelingen voor de individuele patiënt bepaald.Therapie op maat gebruikt geavanceerde precisietechnieken. Minimale chirurgie, precisiebestraling en lokaal toegediende chemotherapie doen hun werk met minder bijwerkingen en minder beschadiging aan gezond weefsel. De individuele benadering en de precisietechnieken versterken elkaar: de in het specifieke geval meest effectieve therapie op een zeer gerichte manier toegepast. Het geeft de beste kans op genezing of de langst mogelijke remissie van de ziekte met behoud van zoveel mogelijk kwaliteit van leven.VUmc CCA loopt voorop in therapie op maat

VUmc Cancer Center Amsterdam , het klinisch oncologisch onderzoekscentrum van VUmc, is internationaal toonaangevend in de ontwikkeling van therapie op maat. Zorg en onderzoek zijn volledig geïntegreerd, waarbij 26 verschillende disciplines in kliniek en laboratorium nauw samenwerken. Voor en tijdens de behandeling kan daardoor een continue heen-en-weer vertaling plaatsvinden tussen metingen bij de patiënt en analyse in het laboratorium. Zo kunnen de onderzoekers van het VUmc CCA eerst een effectieve therapie op maat bepalen en vervolgens de effectiviteit van de aangepaste behandelingen onderzoeken. De onderzoeksresultaten worden vervolgens weer gebruikt om geïndividualiseerde diagnostiek en behandeltechnieken verder te verfijnen. VUmc CCA werkt in het verleggen van de grenzen van kankerbehandeling samen met meerdere vooraanstaande pioniers van therapie op maat in het buitenland, waaronder het Johns Hopkins Hospital in Baltimore, met Harvard University in Boston en het Tygerberg Ziekenhuis van de Stellenbosch Universiteit in Kaapstad. Door samen onderzoek te doen en onderzoeksresultaten met elkaar te delen, wordt de ontwikkeling van nieuwe diagnosetechnieken en op maat gesneden behandeling versneld. Ontwikkeling van therapie op maat kost geld


Zorgverzekeraars vergoeden beproefde behandelingen voor verschillende vormen van kanker. Maar zij betalen niet voor het onderzoek naar nieuwe behandelwijzen en de geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en experimentele en vaak dure medicijnen die daarbij worden ingezet. De ontwikkeling van therapie op maat in het VUmc Cancer Center Amsterdam moet VUmc zelf of met subsidies financieren. Daarvoor doet VUmc CCA een beroep op goede doelenorganisaties, sponsors en donateurs, met tal van acties, campagnes om geld in te zamelen voor een scala aan onderzoeksinitiatieven. Dankzij deze bijdragen kan voortgang worden geboekt en kunnen therapieën op maat beproefd worden en naar het domein van de verzekerde zorg worden gebracht. In klinieken als VUmc CCA zal therapie op maat binnen tien jaar de norm zijn voor de behandeling van alle patiënten en alle vormen van kanker. Tegen die tijd zullen individuele behandelingen naar verwachting geaccepteerd en voor een deel verzekerd zijn. Het experimentele onderzoek kan dan verder oprukken in de strijd tegen kanker.

Route

Map Setting Sail

Nog
dagen tot Luc terug komt!

Days
Hours
Minutes
Seconds

Nieuws

28 juni 2016

25 juni Luc aangekomen in de haven van Amsterdam

" De tocht is volbracht"

07 april 2016

De Cardo vaart uit naar New York

Vandaag, 7 april, is de Cardo uitgevaren van Sint Maarten naar New York. Binnen drie weken verwacht schipper Luc Overtoom daar aan te meren.

26 februari 2016

Aankomst in St Maarten aan einde 10e etappe

De Cardo is op vrijdag 26 februari binnengelopen in de haven van Margot, de hoofdstad van het Franse deel van Sint Maarten.
 
Make your donation
Make your donation
 
Join us in your holiday
Join us in your holliday
 
Check our sponsors
Sponsors
 
Follow us and keep in touch
Follow us and keep in touch
  • Sponsors